Wonton Soup Spoon

Price: $0.95

White China, holds 1oz.

Wonton Soup Spoon Rental

Rent Wonton Soup Spoon